top of page

Pásová přesuvna

- návrh konstrukce pásové přesuvny
- tři hladiny přesuven pro bedny s materiálem, spojující válečkové dopravníky, pneumatické zvedání s různými zdvihy pro kompenzaci různých výšek válečkových drah
- výpočet pevnosti kritických částí
- konstrukční zpracování
- výrobní dokumentace

Project Gallery

bottom of page